ארכיון של: אוגוסט 2016

העלאת שכר המינימום

העלאת שכר המינימום

העלאת שכר המינימום בחודש ינואר 2015 פורסם חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום הוראת שעה(, התשע"ה – 2015, לפיו

קרא עוד ←