נסיעה עסקית לחו"ל: הוראות מס-הכנסה וטפסים

הוצאה בגין נסיעה לחו"ל תותר בניכוי במידה שהייתה הכרחית לייצור ההכנסה.
הפירוט הנדרש לגבי כל נסיעה הינו:
שם הנוסע, מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה, תקופת השהיה בחו"ל, הוצאות במט"ח והוצאות בארץ
(לרכישת כרטיסים), הוצאות לינה וכיו"ב.
בשנת המס 2014 תקרת ההוצאות המותרות בניכוי הינה כדלקמן:
כרטיסי טיסה
מותרת מלוא ההוצאה עד לגובה מחירו של כרטיס טיסה במחלקת עסקים.
הוצאות לינה
כנגד קבלות
1. בעבור 7 לילות ראשונים – מלוא ההוצאות עד לתקרה של $262 ללילה.
2. מעבר ל 7- לילות ראשונים – מלוא ההוצאות עד וכולל $115 ללינה.
במידה והוצאות הלינה מעל $115 – תותרנה הוצאות בשיעור של 75% מן הסכום ששולם אך לא
פחות מ- $115 ועד לתקרה של $262 ללילה.
בנוסף – תותרנה הוצאות אש"ל ללא קבלות בסך $74 ליום.
ללא קבלות
אם לא נדרשו הוצאות לינה תותרנה הוצאות אש"ל בסך $123 לכל יום שהיה.

שכירת רכב
הוצאות השכירות בפועל אך לא יותר מ $58- ליום (לרבות דלק, שירותים וכל הוצאה אחרת).
הוצאות אחרות בחו"ל
אין כל הגבלה לגבי הוצאות עסקיות אחרות הנעשות בחו"ל כגון: טלפונים ופקס, אירוח ספקים או
לקוחות וכיו"ב (כנגד קבלות).
נציב מס הכנסה השתמש בסמכותו והרחיב את רשימת המדינות לגביהן ניתן להגדיל את הוצאות
הלינה והשהייה המותרות בניכוי ב- 25% . להלן רשימת המדינות: אוסטרליה, אוסטריה, איטליה,
איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג-קונג, טייוואן, יוון,
יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה
ושוויץ.
דו"ח נסיעה לחו"ל ראה קישור :

אודות

רואה חשבון בנתניה